Strona sołecka

UWAGA! Fałszywi pracownicy Gminy!

Szanowni Państwo.

W związku z pojawiającymi się sygnałami od mieszkańców o pracownikach Urzędu Gminy, kontrolujących źródła ogrzewania, informujemy, iż w chwili obecnej nie są prowadzone takie działania. O wszelkiego rodzaju kontrolach informujemy Państwa za pośrednictwem stron internetowych, plakatów na tablicach ogłoszeń bądź przez sołtysów.

(więcej…)

Susza 2023 – informacja dla rolników

W związku z wzrastającą suszą rolniczą, potwierdzoną wynikami monitoringu suszy rolniczej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, informujemy, że w wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą PUBLICZNEJ APLIKACJI dostępnej pod niżej podanym linkiem.

Zgłoś szkodę suszową

(więcej…)

Informacja o pracy Urzędu Gminy od dnia 12.06.2023

W związku z prowadzoną termomodernizacją i remontem budynku Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej z dniem 12.06.2023 r. rozpoczęto przenoszenie biur poszczególnych referatów. Na czas trwania remontu siedziba Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej będzie mieściła się w budynkach biurowych firmy Marwit, Zławieś Wielka 29A – wjazd od strony magazynów.

[Uwaga, dodana aktualizacja z 19.06.2023 oraz z 21.06.2023]

(więcej…)

Close Menu