Tymczasowe otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łążynie

Przychylając się do licznych próśb mieszkańców naszej Gminy, Wójt Gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka podjął decyzję o otwarciu w dniu 25.04.2020 r. (sobota) w godz. 9:00 – 13:00 Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łążynie. W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego, osoby oddające odpady prosimy o zachowanie wszelkich niezbędnych środków ostrożności, w celu zminimalizowania możliwości rozprzestrzeniania się wirusa. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom prosimy o rozważne korzystanie z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tylko w sytuacjach niezbędnych.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii informujemy, iż wypełnione i podpisane deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dostarczyć po przywróceniu możliwości swobodnego poruszania się lub po otwarciu urzędu dla interesantów. Dopuszczamy możliwość dostarczenia jej za pomocą poczty elektronicznej w postaci skanu i odesłania na adres mailowy [email protected] lub [email protected], za pośrednictwem Poczty Polskiej, albo przez pozostawienie w skrzynce podawczej przeznaczonej na korespondencję umieszczonej w korytarzu za drzwiami wejściowymi do urzędu gminy. W obecnej sytuacji termin 31.03.2020 nie jest obowiązujący. Przypominamy także, że wypełnienie deklaracji jest obowiązkowe nawet jeżeli sytuacja na danej nieruchomości nie uległa zmianie.

Informacja Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. informuje, że w związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego na terenie całego kraju od dnia 16.03.2020 r. Biuro Obsługi Klienta będzie nieczynne do odwołania.
Wszystkie niezbędne sprawy będą załatwiane telefonicznie pod numerem telefonu 56 678 15 90 lub elektronicznie: [email protected] w godzinach od 7 do 14.
Od dnia 16.03.2020 r. zawieszono do odwołania również pracę inkasentów. Zgłoszenia stanów liczników wody i ścieków należy podawać telefonicznie:
1. Ewa Pomastowska 603 184 420 miejscowości: Przysiek, Błotka, Rozgarty, Stary Toruń, Górsk, Cegielnik, Pędzewo, Zarośle Cienkie i Czarne Błoto,
2. Małgorzata Trzaskalska 532 148 698 miejscowości Czarnowo, Toporzysko, Skłudzewo, Gierkowo, Cichoradz, Siemoń, Łążyn, Rzęczkowo, Gutowo, Zławieś Mała, Zławieś Wielka,
3. Zakład Usług Komunalnych 56 678 15 90,
4. mailowo: [email protected]
Uprzejmie prosimy, aby wszystkie płatności realizować na konto bankowe.
Rozliczenia gotówkowe zostają wstrzymane do odwołania.