Strona sołecka
UWAGA! Fałszywi pracownicy Gminy!

UWAGA! Fałszywi pracownicy Gminy!

Szanowni Państwo.

W związku z pojawiającymi się sygnałami od mieszkańców o pracownikach Urzędu Gminy, kontrolujących źródła ogrzewania, informujemy, iż w chwili obecnej nie są prowadzone takie działania. O wszelkiego rodzaju kontrolach informujemy Państwa za pośrednictwem stron internetowych, plakatów na tablicach ogłoszeń bądź przez sołtysów.

W ostatnim czasie wielu przedstawicieli sprzedających nowe źródła ogrzewania podaje się za pracowników urzędu bądź firmy współpracujące z urzędem, aby wzbudzić Państwa zaufanie. Gmina nie współpracuje z żadnymi tego typu firmami.

Bardzo prosimy o zachowanie ostrożności, a o każdym tego typu incydencie prosimy informować Urząd Gminy pod nr tel. 56 674 13 11 lub bezpośrednio Policję pod numerem 112.

Jeśli chcielibyście Państwo uzyskać rzetelną informacje o możliwości pozyskania dofinansowania na nowe źródło ogrzewania oraz termomodernizację budynku prosimy o kontakt z Gminnym Punktem Konsultacyjnym Programu „Czyste powietrze”, działającym w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 56 674 13 41.

Close Menu