Pomiar wody

Zakładu Usług Komunalnych informuję, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się KORONAWIRUSA SARS-COV-2 i kolejnych obostrzeń rządu, w trosce o Państwa i nasze zdrowie zawieszona zostaje praca inkasentów w terenie . W wyniku czego prosimy o podawanie stanów liczników bezpośrednio do inkasentów lub do biura obsługi klienta: [email protected] , [email protected] , tel. 56 678 15 90 . Faktury zostaną wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną . Za utrudnienia przepraszamy.

Kaplica Skłudzewo

Odpust w Skłudzewie

W najbliższą niedzielę (3.05.2020) o godz. 12:00 odbędzie się odpust w kaplicy w Skłudzewie. Ze względu na ograniczenia epidemiologiczne, msza odbędzie się bez udziału księży z dekanatu. Liczba uczestników w kaplicy to 8 osób, więcej wiernych może zgromadzić się na terenie przed kaplicą w liczbie 30 osób (będzie nagłośnienie na zewnątrz). Ksiądz proboszcz Czesław Grajkowski serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy.

Tymczasowe otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łążynie

Przychylając się do licznych próśb mieszkańców naszej Gminy, Wójt Gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka podjął decyzję o otwarciu w dniu 25.04.2020 r. (sobota) w godz. 9:00 – 13:00 Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łążynie. W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego, osoby oddające odpady prosimy o zachowanie wszelkich niezbędnych środków ostrożności, w celu zminimalizowania możliwości rozprzestrzeniania się wirusa. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom prosimy o rozważne korzystanie z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tylko w sytuacjach niezbędnych.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii informujemy, iż wypełnione i podpisane deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dostarczyć po przywróceniu możliwości swobodnego poruszania się lub po otwarciu urzędu dla interesantów. Dopuszczamy możliwość dostarczenia jej za pomocą poczty elektronicznej w postaci skanu i odesłania na adres mailowy [email protected] lub [email protected], za pośrednictwem Poczty Polskiej, albo przez pozostawienie w skrzynce podawczej przeznaczonej na korespondencję umieszczonej w korytarzu za drzwiami wejściowymi do urzędu gminy. W obecnej sytuacji termin 31.03.2020 nie jest obowiązujący. Przypominamy także, że wypełnienie deklaracji jest obowiązkowe nawet jeżeli sytuacja na danej nieruchomości nie uległa zmianie.

Ogłoszenie parafii

Drodzy Parafianie!
Jest rzeczywiście rzeczą słuszną „zapobiegać niż leczyć” ale także zachować spokój i poddawać się szaleństwu. Proszę Was zostańcie w domach, zwłaszcza osoby starsze, dzieci i młodzież a szczególnie borykające się w różnego rodzaju infekcjami. Jeśli ktoś się zdecyduje i będzie chciał wziąć udział w sakramencie Eucharystii oczywiście będzie taka możliwość (Msze jak w każdą niedzielę), choć pamiętajmy, że nie może być nas więcej niż 50 osób – to samo dotyczy nabożeństw Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów. Najlepiej jeśli będą to przedstawiciele rodzin oraz rodzina, która ma zamówioną intencję. Musimy także zachować ostrożność w kontakcie ze sobą:
1. Nie korzystajmy do odwołania epidemii z kropielnicy w kruchcie kościoła – będzie ona zasłonięta materiałem
2. Nie będziemy zbierać ofiar na tacę – pieniądze są największym nośnikiem bakterii – najważniejsze są teraz nasze ofiary duchowe, post i modlitwa
3. Znak pokoju przed komunią możemy przekazywać sobie poprzez skinienie głowy w swoją stronę, niekoniecznie podając sobie dłonie
4. Komunia Święta będzie udzielana na dwa sposoby – jeśli ktoś się nie lęka jak dotychczas, bądź na rękę – jutro przekaże jak się zachować
5. Kościół w niedzielę będzie otwarty i będzie można po za wyznaczonymi mszami nawiedzać go na osobistą modlitwę, będzie wystawiony po Mszy Świętej o godz. 10.00 Najświętszy Sakrament do osobistej adoracji.
„Życzę zdrowia” – ta formuła nabiera teraz szczególnego znaczenia. Wszystkim nam życzę byśmy z pomocą Bożą i Jego obecnością w naszych sercach przetrwali ten trudny czas. Mimo wszystko życzę także spokoju i opanowania, nadziei, że wszystko wróci do normy.
Pozdrawiam Was serdecznie i polecam Bogu w modlitwie.
Wasz Duszpasterz Czesław

Informacja w sprawie załatwiania spraw urzędowych w GOPS Zławieś Wielka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej z uwagi na  zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Co V-2 zwraca się z prośbą o  rozważenie możliwości załatwiania spraw urzędowych w formie  elektronicznej lub telefonicznie, a tym samym ograniczenie osobistych  wizyt w Ośrodku.

Kontakt telefoniczny:  56 674-39-66, e-mail: [email protected]

Przypominamy  również, by oczekując na spotkanie z pracownikiem, ze względu na własne  bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans i odległość.

                                                           Kierownik GOPS w Złejwsi Wielkiej

                                                                       Aldona Michalska

Źródło: https://www.zlawies.pl/8547,aktualnosci?tresc=56931

Ogłoszenie Wójta Gminy Zławieś Wielka

W związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusa Wójt Gminy Zławieś Wielka apeluje do mieszkańców o ograniczenie załatwiania spraw administracyjnych bezpośrednio w siedzibie urzędu. W celu zminimalizowania ryzyka prosimy kontaktować się z pracownikami urzędu mailowo i telefonicznie.
Kontakt do pracowników urzędu: http://bip.zlawies.pl/informator-urzedowy/
Zgodnie z Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na terenie całego kraju zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Na chwilę obecną na terenie województwa kujawsko – pomorskiego nie zdiagnozowano przypadków zarażenia wirusem, jednakże podejmujemy działania zachowawcze. W Polsce na dzień 12.03.2020 r. zdiagnozowanych zostało 44 przypadków. Prosimy o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
https://www.gov.pl/web/koronawirus
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy do mieszkańców Gminy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.
Każdy, kto zaobserwował u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, powinien natychmiast powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału zakaźnego szpitala:
• Województwo kujawsko-pomorskie
1. Bydgoszcz, Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, ul. Św. Floriana 12
2. Toruń, Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. Krasińskiego 4/4a
3. Świecie, NZOZ „Nowy Szpital Sp. Z o.o.” Prowadzony przez Nowy Szpital Sp. Z o.o., ul. Wojska Polskiego 126
800 190 590 – numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem
UWAGA: osoby podejrzewające zarażenie nie powinny zgłaszać się same do przychodni POZ ani iść do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia. Jeden chory pacjent może być źródłem zakażenia wszystkich osób w poczekalni.