Strona sołecka

Policja

Właściwym Dzielnicowym dla naszego Rejonu, w obrębie którego znajdują się Skłudzewo i Gierkowo, jest sierż. szt. Patryk Szymański
tel. 47 754 14 11, 607 530 386
e-mail: [email protected]

Numer telefonu do Kierownika Posterunku Policji w Złejwsi Wielkiej
asp. Tomasz Wroniewicz

tel. 47 754 14 10
e-mail: [email protected]

Numer telefonu do dyżurnego Komisariatu Policji w Chełmży (ul. Sądowa 2)

47 754 42 00, 47 754 42 11 lub alarmowe 997 i 112
e-mail: [email protected]

Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach nie cierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997, 112 lub 47 754 42 00.

Mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego mogą oczekiwać od dzielnicowych pomocy w następujących sprawach:

  • Rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich,
  • Podstawowe poradnictwo prawne,
  • Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw,
  • Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
  • Rozwiązywanie problemów rodzinnych o podłożu patologicznym /alkoholizm, narkomania/,
  • Pomoc nieletnim zagrożonym demoralizacją,
  • Inspirowanie najskuteczniejszych metod technicznych zabezpieczenia mienia,
  • Przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnieniu przestępstw i wykroczeń.
Źródło: http://www.torun.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb3/informacje/dzielnicowi/dzielnicowi-posterunku/77320,Dzielnicowi-Posterunku-Policji-w-Zlejwsi-Wielkiej.html
Close Menu