Strona sołecka

Informacja o pracy Urzędu Gminy od dnia 16.03.2020 r.

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia stanu zagrożenia epidemicznego, rozporządzeniem, wydanym w tej sprawie 13 marca br., wprowadzono możliwość m.in. ograniczenia funkcjonowania urzędów i jednostek organizacyjnych.

W związku z tym, od 16 marca 2020 roku bezpośrednia obsługa klientów w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka i jednostkach podległych zostaje zawieszona do odwołania. Oznacza to, że sprawy urzędowe będą załatwiane telefonicznie, elektronicznie lub przez platformę ePUAP.

Wyjątek stanowią zgłoszenia zgonów, które będą załatwiane po uprzednim kontakcie z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego pod numerem telefonu 56 674 13 51 lub 531 083 335.

Pozostałe sprawy załatwiane będą na podstawie wniosku, złożonego pocztą tradycyjną lub elektroniczną (Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka,  [email protected]).

Jeśli chcecie Państwo uzyskać informacje jak załatwić sprawę lub dowiedzieć się na jakim etapie jest załatwiana sprawa, zadzwońcie na numer telefonu centrali naszego Urzędu 56 674 13 11 lub napiszcie na adres: [email protected] 

W sprawach dotyczących:

  • ewidencji ludności i dowodów osobistych, z zakresu działalności Urzędu Stanu Cywilnego – kontakt pod numerem telefonu 56 674 13 50 lub 56 674 13 51;
  • działalności gospodarczej – kontakt pod numerem telefonu 56 674 13 16;
  • odpady komunalne – kontakt pod numerem telefonu 56 674 13 13.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobiste wizyty w Urzędzie możliwe są po uprzednim umówieniu się
w godzinach 8:00 – 13:00.

Godziny pracy Urzędu Gminy Zławieś Wielka, w których można kontaktować się z pracownikami telefonicznie:

  • 7:00 – 15:15 – poniedziałki, środki i czwartki
  • 8:00 – 16:15 – wtorki
  • 7:00 – 14:00 – piątki

Wszelkie opłaty, w tym za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatek od nieruchomości, prosimy uiszczać przelewem na indywidualne rachunki bankowe przez Internet, aby unikać wizyt w bankach

W związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusa Wójt Gminy Zławieś Wielka apeluje do mieszkańców o ograniczenie załatwiania spraw administracyjnych bezpośrednio w siedzibie urzędu. W celu zminimalizowania ryzyka prosimy kontaktować się z pracownikami urzędu mailowo i telefonicznie.
Kontakt do pracowników urzędu: http://bip.zlawies.pl/informator-urzedowy/
Zgodnie z Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na terenie całego kraju zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Szczegółowe informacje na temat stanu epidemiologicznego mozna znaleźć na stronach:
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
https://www.gov.pl/web/koronawirus

Urząd Gminy
w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7
87-134 Zławieś Wielka

przyjmowanie interesantów:

Poniedziałki, Środy i Czwartki w godzinach 700 – 1515
Wtorki w godzinach 800 – 1615
Piątki w godzinach 700 – 1400

Kontakt telefoniczny

sekretariat: 56-674-13-11

e-mail: [email protected]
Źródło: https://www.zlawies.pl/8800,urzad-gminy

Zobacz też: Oficjalna strona Urzędu Gminy Zławieś Wielka

Close Menu