Strona sołecka

Informacja w sprawie załatwiania spraw urzędowych w GOPS Zławieś Wielka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej z uwagi na  zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Co V-2 zwraca się z prośbą o  rozważenie możliwości załatwiania spraw urzędowych w formie  elektronicznej lub telefonicznie, a tym samym ograniczenie osobistych  wizyt w Ośrodku.

Kontakt telefoniczny:  56 674-39-66, e-mail: [email protected]

Przypominamy  również, by oczekując na spotkanie z pracownikiem, ze względu na własne  bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans i odległość.

                                                           Kierownik GOPS w Złejwsi Wielkiej
                                                                       Aldona Michalska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2009, Nr 175, poz. 1362).

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

ul. Słoneczna 28,
87-134 Zławieś Wielka
Te. 56-674-39-66
godziny urzędowania:
poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 700 – 1515
wtorki w godzinach 745 – 1600
piątki w godzinach 700 – 1400

Pomocy udzielają:

Halina Rutecka-Miłek starszy specjalista pracy socjalnej, pokój nr 14 (parter)
tel. 56 674-39-66 wew.14, obejmuje działaniem sołectwa: Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo.

Dominika Łęcka – terapeutka prowadząca bezpłatny punkt konsultacyjny przy GOPS w Złejwsi Wielkiej.
Do punktu mogą zgłaszać się osoby u których w rodzinie występuje problem alkoholowy lub same są nim dotknięte, ewentualnie potrzebują wsparcia psychologicznego.
Punkt czynny jest w każdy czwartek w godz. od 15.30 do 18.00, po wcześniejszym umówieniu wizyty bezpośrednio u terapeutki, nr telefonu: 607-879-903.

Sprawy nagłe dotyczące zdrowia lub życia należy zgłaszać w Komisariacie Policji w Chełmży tel. 56 675-19-01 lub 112.

Zobacz też: Informacje o dodatkowych formach uzyskania wsparcia w ramach prowadzonej działalności przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Close Menu