Wynajem lokalu

Sołectwo Skłudzewo prowadzi wynajem sali na imprezy okolicznościowe.

Ze względu na obostrzenia sanitarne WYNAJEM ZOSTAJE ZAWIESZONY

prosimy o zapoznanie się obowiązującymi zasadami:

Osoby wynajmujące, mogą otrzymać dostęp do następujących obiektów: sali imprezowej, kuchni, toalet oraz placu zabaw dla dzieci.

Zasady wynajmu lokalu

 1. Osoba zainteresowana wynajmem sali w remizie OSP w Skłudzewie, powinna skontaktować się z Panią Izabelą Sondej, w celu zarezerwowania terminu.

 2. Istnieje możliwość rezerwowania terminów nawet z dwuletnim wyprzedzeniem.

 3. Jeśli wystąpią nieprzewidziane przez zamawiającego okoliczności, istnieje możliwość zmiany terminu i skorygowanie go, zgodnie z życzeniem zamawiającego (w miarę wolnych terminów). Zamawiający nie ponosi w tym wypadku żadnych konsekwencji finansowych.

 4. Zaliczki, czyli ostateczne potwierdzenie rezerwacji sali, w wysokości 100 zł przyjmowane są na początku roku (styczeń-luty) w którym ma odbyć się uroczystość. W przypadku całkowitej rezygnacji z wynajmu sali po wpłaceniu zaliczki, zaliczka nie będzie zwrócona.

 5. Wielkość sali przystosowana jest do organizacji imprez na ok. 55 osób. Wynajmujący otrzymuje do swojej dyspozycji, od uzgodnionego dnia tygodnia do wtorku po weekendzie, salę balową, kuchnię i dwie ubikacje.

 6. Kuchnia wyposażona jest w:
  – jedną chłodziarko zamrażarkę,
  – dwie chłodziarki,
  – dwie kuchenki gazowo-elektryczne,
  – małą patelnię elektryczną,
  – komplet naczyń i przyborów kuchennych.

 7. Odpłatność za wynajem w. w. pomieszczeń, ustalona przez Sołtysa, Radę Sołecką, Zarząd KGW i OSP, na rok 2019 wynosi:
  – dla osób zrzeszonych z organizacją 200 zł + media,
  – dla osób niezrzeszonych 400 zł + 50 media + 50 naczynia.

 8. W cenie wynajmu dodatkowo wliczone są:
  – dwie butle gazowe na wyposażeniu kuchni,
  – bezpieczny plac zabaw dla dzieci,
  – ewentualne ogrzanie sali.

Dodatkowe informacje

Ewentualne sprawy sporne należy zgłaszać do Pana Jarosława Pokrywczyńskiego, Sołtysa Skłudzewa.

Telefony kontaktowe

 1. Sprawy wynajmu sali. Ustalanie terminów, wysokości i terminów wpłat. Przekazanie i przyjęcie sali, ustalanie konkretnej godziny przejęcia i przekazania sali.
  Izabela Sondej, tel. 783 726 574

 2. Zgłaszanie awarii w czasie wynajmu.
  Paweł Tomaszewski, tel. 668 544 637.

 3. Sołtys Sołectwa Skłudzewo.
  Jarosław Pokrywczyński, tel. 533 308 497

Życzymy udanych imprez!

Zobacz galerię: Remiza OSP Skłudzewo
Zobacz Terminarz wynajmów: Zarezerwowane terminy