Wynajem lokalu

0. Bezwzględnie odwołuje się wszystkie imprezy i spotkania w sołectwach, wycieczki organizowane w sołectwach oraz wynajem świetlic wiejskich, także na uroczystości prywatne od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania.
     Urząd Gminy Zławieś Wielka

1. Z powodów organizacyjnych wynajmy dla osób spoza Sołectwa zostają ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA.

2. Przyjęte wcześniej rezerwacje są aktualne i wynajmy zostaną zrealizowane.

3. Mieszkańców sołectwa, chcących skorzystać z sali, prosimy o kontaktowanie się z sołtysem lub osobami z Rady Sołeckiej.

Sołectwo Skłudzewo prowadzi wynajem sali na imprezy okolicznościowe.

Osoby wynajmujące, mogą otrzymać dostęp do następujących obiektów: sali imprezowej, kuchni, toalet oraz placu zabaw dla dzieci.

Zasady wynajmu lokalu

 1. Osoba zainteresowana wynajmem sali w remizie OSP w Skłudzewie, powinna skontaktować się z Panią Izabelą Sondej, w celu zarezerwowania terminu.

 2. Istnieje możliwość rezerwowania terminów nawet z dwuletnim wyprzedzeniem.

 3. Jeśli wystąpią nieprzewidziane przez zamawiającego okoliczności, istnieje możliwość zmiany terminu i skorygowanie go, zgodnie z życzeniem zamawiającego (w miarę wolnych terminów). Zamawiający nie ponosi w tym wypadku żadnych konsekwencji finansowych.

 4. Zaliczki, czyli ostateczne potwierdzenie rezerwacji sali, w wysokości 100 zł przyjmowane są na początku roku (styczeń-luty) w którym ma odbyć się uroczystość. W przypadku całkowitej rezygnacji z wynajmu sali po wpłaceniu zaliczki, zaliczka nie będzie zwrócona.

 5. Wielkość sali przystosowana jest do organizacji imprez na ok. 55 osób. Wynajmujący otrzymuje do swojej dyspozycji, od uzgodnionego dnia tygodnia do wtorku po weekendzie, salę balową, kuchnię i dwie ubikacje.

 6. Kuchnia wyposażona jest w:
  – jedną chłodziarko zamrażarkę,
  – dwie chłodziarki,
  – dwie kuchenki gazowo-elektryczne,
  – małą patelnię elektryczną,
  – komplet naczyń i przyborów kuchennych.

 7. Odpłatność za wynajem w. w. pomieszczeń, ustalona przez Sołtysa, Radę Sołecką, Zarząd KGW i OSP, na rok 2019 wynosi:
  – dla osób zrzeszonych z organizacją 200 zł + media,
  – dla osób niezrzeszonych 400 zł + 50 media + 50 naczynia.

 8. W cenie wynajmu dodatkowo wliczone są:
  – dwie butle gazowe na wyposażeniu kuchni,
  – bezpieczny plac zabaw dla dzieci,
  – ewentualne ogrzanie sali.

Dodatkowe informacje

Ewentualne sprawy sporne należy zgłaszać do Pana Jarosława Pokrywczyńskiego, Sołtysa Skłudzewa.

Telefony kontaktowe

 1. Sprawy wynajmu sali. Ustalanie terminów, wysokości i terminów wpłat. Przekazanie i przyjęcie sali, ustalanie konkretnej godziny przejęcia i przekazania sali.
  Izabela Sondej, tel. 783 726 574

 2. Zgłaszanie awarii w czasie wynajmu.
  Paweł Tomaszewski, tel. 668 544 637.

 3. Sołtys Sołectwa Skłudzewo.
  Jarosław Pokrywczyński, tel. 533 308 497

Życzymy udanych imprez!

Zobacz galerię: Remiza OSP Skłudzewo
Zobacz Terminarz wynajmów: Zarezerwowane terminy