Strona sołecka

Ogłoszenie o sterylizacji kotek

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuję o bezpłatnej sterylizacji kotek. Zabiegi sterylizacji wykonywane są w trybie 1 dniowym – należy dostarczyć zwierzę na umówioną godzinę i zostawić na minimum 3 h w przychodni. Koszt zabiegu sterylizacji obejmuje: przeprowadzanie badania stanu zdrowia oraz rozpoznanie wieku zwierzęcia, jako czynników kwalifikujących zwierzę do zabiegu, przeprowadzenie zabiegu w znieczuleniu ogólnym, zmianę opatrunków, zdjęcie szwów, podanie leków oraz ubranie pooperacyjne. Zabiegowi sterylizacji podlegać będą zwierzęta płci żeńskiej.

(więcej…)

Wóz strażacki dla OSP Skłudzewo

OSP Skłudzewo rozpoczyna zbiórki i starania o pozyskanie nowszego samochodu. Od 2009 roku strażakom służy STAR 266 GMB odkupiony od innej jednostki. Po 12 latach intensywnej służby wóz wymaga coraz częstszych napraw, dlatego druhowie zaczęli starania o nowszy pojazd.

(więcej…)

Close Menu