Strona sołecka

Informacja UG Zławieś Wielka dotycząca wilków

W związku z sygnałami Mieszkańców o pojawieniu się wilków w okolicy Skłudzewa, Rzęczkowa i Łążyna, Wójt Gminy Zławieś Wielka przekazuje mieszkańcom opracowanie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczące zasad postępowania w przypadku spotkania z wilkami oraz działań, których należy unikać, aby ograniczyć zagrożenia ze strony tych zwierząt.

(więcej…)

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Wnioski można składać:
elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (jako załącznik do pisma ogólnego skierowany do Urzędu Gminy) – od 17.08.2022 r. do 30 listopada 2022 r.
tradycyjnie (papierowo) – od 17.08.2022 r. do 30 listopada 2022 r. (pokój nr 18, I piętro ) w godzinach pracy urzędu.

(więcej…)

Informacja ZUK – stan wodomierzy

Z uwagi na przeprowadzanie procesu rekrutacji nowego inkasenta - osoby odczytującej wodomierze z terenu Czarnowa, Toporzyska, Złejwsi Wielkiej i Małej, Rzęczkowa, Gierkowa, Skłudzewa, Cichoradz, Siemonia, Łążyna i Pędzewa Zakład Usług…

Close Menu