Strona sołecka

Informacja UG Zławieś Wielka dotycząca wilków

W związku z sygnałami Mieszkańców o pojawieniu się wilków w okolicy Skłudzewa, Rzęczkowa i Łążyna, Wójt Gminy Zławieś Wielka przekazuje mieszkańcom opracowanie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczące zasad postępowania w przypadku spotkania z wilkami oraz działań, których należy unikać, aby ograniczyć zagrożenia ze strony tych zwierząt.

(więcej…)

Close Menu