Strona sołecka

„Sterylizacja kotów właścicielskich” w roku 2024

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje o bezpłatnej sterylizacji kotek. Zabiegi sterylizacji wykonywane są w trybie 1 dniowym – należy dostarczyć zwierzę na umówioną godzinę i zostawić na minimum 3 h w przychodni. Koszt zabiegu sterylizacji obejmuje: przeprowadzanie badania stanu zdrowia oraz rozpoznanie wieku zwierzęcia, jako czynników kwalifikujących zwierzę do zabiegu, przeprowadzenie zabiegu w znieczuleniu ogólnym, zmianę opatrunków, zdjęcie szwów, podanie leków oraz ubranie pooperacyjne. Zabiegowi sterylizacji podlegać będą zwierzęta płci żeńskiej.

(więcej…)

Close Menu