Strona sołecka
Utylizacja azbestu 2024

Utylizacja azbestu 2024

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór wniosków na usunięcie odpadów zawierających azbest w 2024 roku – pakowanie, transport i utylizacja azbestu (bez demontażu).

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu, w zakładce Urząd – Urząd Gminy – Jak załatwić sprawę – Referat Rozwoju i Promocji – Utylizacja azbestu oraz w pokoju nr 10 u Pauliny Zakierskiej. Wnioski wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, tj.:

  1. deklarację przystąpienia do projektu;
  2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na dysponowanie gruntem (WAŻNE!!! w przypadku współwłasności oświadczenie składa każdy współwłaściciel!!!);
  3. klauzulę informacyjną (WAŻNE!!! w przypadku współwłasności oświadczenie składa każdy współwłaściciel!!!);
  4. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis – jeśli dotyczy;
  5. Oświadczenie o wysokości pomocy de minimis – jeśli dotyczy.

należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej. Nabór wniosków trwa w okresie od 23 kwietnia 2024 r. do 8 maja 2024 r. Więcej informacji pod nr telefonu 56 674 13 41.

Realizacja przedsięwzięcia zakończona zostanie 25.06.2024 r.

Inwestycja dofinansowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy udziale środków własnych Gminy Zławieś Wielka.

Wszystkie dokumenty do pobrania na stronie Urzędu Gminy: https://www.zlawies.pl/8920,wszystkie-aktualnosci?tresc=59190

Close Menu