Strona sołecka
Zbliża się termin płatności pierwszej raty podatku (2024)

Zbliża się termin płatności pierwszej raty podatku (2024)

(od nieruchomości, rolnego, leśnego i czynszu dzierżawnego).

Wpłaty będę przyjmował pod adresem domowym w terminach:

13-15 marca (środa-piątek) 1100– 1700
(wpłaty w innych terminach, niż podane, możliwe tylko po uprzednim umówieniu telefonicznym)


UWAGA! Po 15 marca płatności nie będę przyjmował!

Przypominam, że istnieje możliwość wpłaty należności na INDYWIDUALNE konto bankowe podane w decyzji podatkowej.  

Sołtys Sołectwa Skłudzewo
(-) Jarosław Pokrywczyński
Skłudzewo 11
Tel.: 533 308 497

Close Menu