Strona sołecka
„Sterylizacja kotów właścicielskich” w roku 2024

„Sterylizacja kotów właścicielskich” w roku 2024

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje o bezpłatnej sterylizacji kotek. Zabiegi sterylizacji wykonywane są w trybie 1 dniowym – należy dostarczyć zwierzę na umówioną godzinę i zostawić na minimum 3 h w przychodni. Koszt zabiegu sterylizacji obejmuje: przeprowadzanie badania stanu zdrowia oraz rozpoznanie wieku zwierzęcia, jako czynników kwalifikujących zwierzę do zabiegu, przeprowadzenie zabiegu w znieczuleniu ogólnym, zmianę opatrunków, zdjęcie szwów, podanie leków oraz ubranie pooperacyjne. Zabiegowi sterylizacji podlegać będą zwierzęta płci żeńskiej.

W celu wzięcia udziału w programie należy w czasie jej trwania wypełnić zgłoszenie, które stanowi zał. nr 1 do regulaminu oraz dostarczyć je do Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej ul. Handlowa 7, w godzinach pracy urzędu.

Lekarz weterynarii decyduje każdorazowo o możliwości wykonania zabiegu sterylizacji. Jeżeli lekarz weterynarii wykonujący zabiegi sterylizacji uzna, że zwierzę nie może zostać poddane zabiegowi ze względu na wiek lub ze względów medycznych, to zwierzę zostanie wykluczone z programu.

Nabór zgłoszeń do programu będzie trwał od 24.04.2024 do 10.05.2024, bądź do wyczerpania puli środków pieniężnych przeznaczonych na ten cel, a  realizowany będzie do 30.11.2024 r.

Regulamin i wniosek do pobrania na stronie Urzędu Gminy: https://www.zlawies.pl/8920,wszystkie-aktualnosci?tresc=59180

Close Menu