Strona sołecka

Odczyt liczników zużycia wody ma miejsce średnio co dwa miesiące i przeprowadzany jest przez inkasentów.

Na terenie Gierkowa i Skłudzewa odczytów dokonuje pani Jolanta Nadolna (teren: Cichoradz, Rzęczkowo, Siemoń, Łążyn, Gierkowo, Zławieś Mała, Zławieś Wielka, Skłudzewo, Toporzysko, Czarnowo). W przypadku nieobecności w domu stan licznika można zgłosić telefonicznie u inkasenta: 532 148 698.

Stan liczników można także zgłaszać osobiście w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Rzęczkowie, bądź telefonicznie 56 678 15 90 oraz poprzez e-mail: [email protected].

Źródło: https://www.zlawies.pl/8766,inkasenci-odczyt-licznikow

Close Menu