Strona sołecka
Kolejny etap przebudowy drogi na Stanisławkę do Skłudzewa

Kolejny etap przebudowy drogi na Stanisławkę do Skłudzewa

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje, iż prowadzone są prace związane kolejnym etapem przebudowy drogi na Stanisławkę do Skłudzewa. Prace będą polegały wykonaniu górnej warstwy podbudowy pod nawierzchnię asfaltową.


Od dnia 11.12.2023 do 15.12.2023 r. nastąpi całkowite zamknięcie wskazanego odcinka drogi w godzinach od. 7:30 – 16:30 (Linią czerwoną zaznaczono odcinek drogi bez możliwości przejazdu).
Zakończenie prac planowane jest na 15.12.2023 r.

Close Menu