Strona sołecka
Susza 2023 – informacja dla rolników

Susza 2023 – informacja dla rolników

W związku z wzrastającą suszą rolniczą, potwierdzoną wynikami monitoringu suszy rolniczej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, informujemy, że w wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą PUBLICZNEJ APLIKACJI dostępnej pod niżej podanym linkiem.

Zgłoś szkodę suszową

https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

Ponadto poniżej podajemy link do tabeli przedstawiającej zagrożenie wystąpienia suszy w poszczególnych uprawach dla terenu Gminy Zławieś Wielka
https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,0415092/

Link do mapy przedstawiającej obszar zagrożenia suszą:
https://susza.iung.pulawy.pl/mapy/2023,06/

W przypadku rozbieżności między wynikami Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) a obserwacją strat w polu istnieje możliwość zgłaszania rozbieżności poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie SMSR – Platforma dialogu z Rolnikiem.
https://susza.iung.pulawy.pl/straty-ankieta/a/

W przypadku uwag do wyników oszacowania strat spowodowanych suszą przez aplikację, rolnik może zwrócić się o dodatkowe szacowanie szkód przez komisję gminną, która dokona oceny strat podczas wizji w terenie. Wówczas powinien złożyć wniosek (druk w załączeniu) Sekretariacie Urzędu Gminy Zławieś Wielka w terminie umożliwiającym ich oszacowanie (przed zbiorem uprawy).

Wnioski będą przyjmowane do 28.07.2023 r.

Zaznaczyć należy, że wniosek złożony o oszacowanie szkód tylko do komisji gminnej, nie pozwoli na otrzymanie wsparcia – musi być zgłoszenie w aplikacji. Natomiast jeśli rolnik nie zgłosi wniosku do gminy, a złoży wniosek w aplikacji otrzyma protokół.

Źródło informacji: Urząd Gminy Zławieś Wielka
Close Menu