Strona sołecka
Prace drogowe (Skłudzewo – Stanisławka)

Prace drogowe (Skłudzewo – Stanisławka)

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje, iż od dnia 21.11.2023 r. prowadzone będę prace związane z przebudową drogi na Stanisławkę do Skłudzewa etap II.

Prace będą polegały na poszerzeniu poboczy, powodując utrudniania w ruchu na odcinku od kanału w stronę Stanisławki. Od dnia 21.11.2023 do 15.12.2023 r. nastąpi całkowite zamknięcie wskazanego odcinka drogi w godzinach od. 7:30 – 16:30.

Linią czerwoną zaznaczono brak możliwości przejazdu. Dojazd do posesji mieszkańców w uzgodnieniu z firmą Bogmar pod nr tel. 664 067 334.
Zakończenie prac planowane na jest 15.12.2023 r.

Close Menu