Ptasia grypa

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na hodowca spoczywają m.in. obowiązki: zgłoszenia stada ptactwa oraz podjęcie środków zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się choroby. W Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w §1.1. 2) b) czytamy: „nakazuje się zgłaszanie do POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych”.

Program „Rodzina 500 plus” od 01 kwietnia 2016 r.

Z dniem 01 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 214).

Ustawa wprowadzi w życie program „Rodzina 500 plus” w ramach, którego rodzice, opiekunowie faktyczni i opiekunowie prawni będą mogli otrzymać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dziecko.

Rodziny, w których dochód nie przekracza kwoty 800 zł oraz kwoty 1200 zł ( jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne ) otrzymają to świadczenie również na pierwsze dziecko.

Szczegóły na Stronie Urzędu Gminy Zławieś Wielka pod adresem: www.zlawies.pl/8633,aktualnosci.html?tresc=54669

Źródło informacji:
UG Zławieś Wielka - Program „Rodzina 500 plus” od 01 kwietnia 2016 r.