Strona sołecka
[aktualizacja 27.06.2023] ZAKAZ WYKORZYSTYWANIA WODY DO CELÓW INNYCH NIŻ SOCJALNO BYTOWE

[aktualizacja 27.06.2023] ZAKAZ WYKORZYSTYWANIA WODY DO CELÓW INNYCH NIŻ SOCJALNO BYTOWE

Uchyla się komunikat dotyczący zakazu podlewania. [Aktualizacja z 27.06.2023]

Z uwagi na utrzymujące się wysokie temperatury oraz znaczne wzrosty zużycia wody z sieci wodociągowej zwracamy się z prośbą o racjonalne wykorzystywanie wody do celów socjalno-bytowych oraz o powstrzymanie się od zużycia wody pitnej do podlewania trawników, ogródków warzywnych, upraw, mycia samochodów, spłukiwania chodników, wjazdów do garaży, placów, itp.
Ograniczenie zużycia wody zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej.
Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Z DNIA 12.06.2023 r. O WPROWADZENIU ZAKAZU WYKORZYSTYWANIA WODY DO CELÓW INNYCH NIŻ SOCJALNO BYTOWE

W celu zabezpieczenia odpowiedniej ilości i jakości wody do celów socjalno – bytowych, w związku ze zbyt dużym wykorzystaniem wody do podlewania upraw rolnych i terenów zielonych – wprowadza się ze skutkiem natychmiastowym

Całodobowy zakaz używania wody z wodociągu gminnego
do celów innych niż socjalno – bytowe

Zakaz obejmuje między innymi:

1)    Podlewanie ogródków przydomowych i trawników;

2)    Podlewanie upraw rolnych;

3)    Mycie samochodów;

4)    Napełnianie basenów i oczek wodnych;

5)    Oraz jakiekolwiek inne szeroko rozumiane marnotrawstwo wody przez „Odbiorcę”.

Zakaz o którym mowa, obejmuje wszystkie osoby i podmioty przyłączone do sieci wodociągowej będących w zarządzie Gminy Zławieś Wielka i obowiązuje
do dnia 31.08.2023 r.

OSOBY NIEPRZESTRZEGAJĄCE WYŻEJ WYMIENIONEGO ZAKAZU BĘDĄ KARANE GRZYWNĄ NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW.

Jednocześnie informujemy, że odnotowywane są przypadki nielegalnego poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych – działania takie będą ścigane w postępowaniach karnych.

Każda ilość nielegalnie pobranej wody wpływa na wzrost cen wody dla wszystkich odbiorców.

Wójt Gminy

(-) Jan Surdyka

Źródło informacji: Urząd Gminy Zławieś Wielka
Źródło aktualizacji: Profil FB Urzędu Gminy Zławieś Wielka
Close Menu