Strona sołecka
Informacja o pracy Urzędu Gminy od dnia 12.06.2023

Informacja o pracy Urzędu Gminy od dnia 12.06.2023

W związku z prowadzoną termomodernizacją i remontem budynku Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej z dniem 12.06.2023 r. rozpoczęto przenoszenie biur poszczególnych referatów. Na czas trwania remontu siedziba Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej będzie mieściła się w budynkach biurowych firmy Marwit, Zławieś Wielka 29A – wjazd od strony magazynów.

[Uwaga, dodana aktualizacja z 19.06.2023 oraz z 21.06.2023]

W trakcie przeprowadzki kontakt z pracownikami referatów:

– podatki;

– odpady komunalne;

– księgowość;

– księgowość oświatowa;

– inspektor ds. oświaty

– działalność gospodarcza

Będzie utrudniona do odwołania. W sprawach pilnych prosimy o kontakt z sekretariatem urzędu pod numerem telefonu 56 674 13 11 w godzinach pracy urzędu.

AKTUALIZACJA 19.06.203

Informacja o pracy Urzędu Gminy od dnia 20.06.2023

W związku z prowadzoną termomodernizacją i remontem budynku Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej z dniem 12.06.2023 r. rozpoczęto przenoszenie biur poszczególnych referatów.

Od dnia 20.06.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy pozostają Wójt Gminy Zławieś Wielka, sekretariat Urzędu Gminy, Sekretarz Gminy, biuro Rady Gminy oraz referat Urzędu Stanu Cywilnego.

Pozostałe referaty dostępne są dla interesantów w tymczasowej siedzibie Urzędu w budynkach biurowych firmy Marwit, Zławieś Wielka 29A – wjazd od strony magazynów.

Numery stacjonarne pozostają bez zmian do poszczególnych referatów. Bezpośrednie telefony do pracowników Urzędu Gminy dostępne są na https://www.zlawies.pl/9037,referaty

Numery wewnętrzne pracowników zostały przekierowane na służbowe telefony komórkowe, co oznacza iż osoba obsługująca centralę telefoniczną nie będzie już mogła łączyć rozmów telefonicznych.

AKTUALIZACJA 21.06.203

W związku z prowadzoną termomodernizacją i remontem budynku Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej Urząd Stanu Cywilnego w dniach 21-22.06.2023 r. będzie nieczynny. Tymczasowa siedziba USC będzie mieściła się w Gminnym Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Jasnej 14 w Złejwsi Wielkiej (stara baza SKR).

O kolejnych działaniach związanych z przeprowadzką będziemy informować Państwa w osobnych komunikatach.
Z powodu dynamicznych zmian, prosimy o weryfikację informacji na stronie Urzędu Gminy!

Nowa lokalizacja Urzędu Gminy.
Źródło informacji: Urząd Gminy Zławieś Wielka oraz UG Zławieś Wielka - Referaty
Close Menu