Ptasia grypa

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na hodowca spoczywają m.in. obowiązki: zgłoszenia stada ptactwa oraz podjęcie środków zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się choroby. W Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w §1.1. 2) b) czytamy: „nakazuje się zgłaszanie do POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych”.