Strona sołecka
Zmiana stawki opłaty za odpady komunalne w 2021 r.

Zmiana stawki opłaty za odpady komunalne w 2021 r.

Od dnia 1 marca 2021 roku będą obowiązywać nowe stawki opłat za odpady komunalne.

tawki opłaty, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny:

1) 25,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej, w  przypadku gdy na nieruchomości zamieszkuje od 1 do 5 osób;

2) 23,00 zł od osoby zamieszkałej, w przypadku gdy na nieruchomości zamieszkuje powyżej 5 osób.

Stawki podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych*:

1) 75,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej, w przypadku gdy na  nieruchomości zamieszkuje od 1 do 5 osób;

2) 69,00 zł od osoby zamieszkałej, w przypadku gdy na nieruchomości zamieszkuje powyżej 5 osób.

* W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

Zwolnienie z bio czyli ustawowe zwolnienie z części opłaty za odpady komunalne dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy  kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym to kwota 2,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Właściciel  uiszcza opłatę  za gospodarowanie odpadami  komunalnymi  w nowo  określonej wysokości od 1 marca 2021 r. w terminach do 20 dnia każdego miesiąca oraz na indywidualne rachunki bankowe do wnoszenia opłat.

Źródło: Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 marca 2021 roku.
Close Menu