Strona sołecka

Zmiana stawki opłaty za odpady komunalne w 2019 r.

Od dnia 1 lutego 2019 roku będą obowiązywać nowe stawki opłat za odpady komunalne:

 1. w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
  • 18,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę,
  • 37,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby,
  • 58,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego od 3 do 5 osób,
  • 78,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób;
 2. w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:
  • 36,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę,
  • 74,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby,
  • 116,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego od 3 do 5 osób,
  • 156,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób.

Zawiadomienia o wymiarze opłaty i terminach płatności będą dostarczane w styczniu 2019 r. za pośrednictwem poczty oraz gońca gminego.

Źródło: https://www.zlawies.pl/8658,oplaty?tresc=56405
Close Menu