Strona sołecka

Zebranie wiejskie w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2021 r.

2 września 2020 r. odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa.

Celem zebrania będzie przeznaczenie środków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok oraz przesunięcie środków w ramach bieżącego Funduszu Sołeckiego.

Serdecznie zapraszam mieszkańców sołectwa!

Close Menu