Strona sołecka
Zebranie sołeckie w sprawie funduszu sołeckiego

Zebranie sołeckie w sprawie funduszu sołeckiego

Dnia 14 września 2023 odbyło się spotkanie wiejskie. Spotkanie z powodu niskiej frekwencji odbyło się skutecznie w drugim terminie.

Głosami obecnych mieszkańców zostały podjęte Uchwały dotyczące funduszu na rok 2024 i zmian w funduszu bieżącym.

Uchwała nr 1/2023 Fundusz sołecki na 2024 r
głosowanie: 13 – za; 0 – przeciw; 1 – wstrzymujący się
– przegląd klimatyzatorów – 330 zł
– paliwo do kosiarki (w dyspozycji Gierkowa) – 200 zł
– sprzęt sportowy (siatki na bramki piłkarskie, może piłki jeśli zostaną środki, w dyspozycji Gierkowa) – 500 zł
– imprezy sołeckie – 4 148,44 zł
– materiały na wieniec – 1 000 zł
– dofinansowanie oświetlenia ulicznego – 10 000 zł
– dofinansowanie wyposażenia w Sz.P. w Rzęczkowie – 500 zł
– dofinansowanie maszyny drogowej – 2 964 zł
– doposażenie OSP – 5 000 zł
– doposażenie KGW – 5 000 zł

Łącznie 29 642,44 zł – co wyczerpuje środki Funduszu na 2024 r.

Uchwała 2/2023 Przesunięcia w funduszu sołeckim 2023 r.

głosowanie: 15- za; 0 – przeciw; 0 – wstrzymujący się

Budowa placu rekreacyjnego… oraz Abonament usługi internetowej… zostają przeniesione w całości i rozdzielone na nowe zadania.
kwota przenoszonych środków to odpowiednio: 19 333,81 zł + 588 zł

Przeniesione zostaną na:
– podłączenie prądu do garażu i oświetlenie placu – 4 000 zł
– zjeżdżalnia (Zestaw Nr 3A) – 7260 zł
– węże ogrodowe (2x węże ogrodowe 3/4 na bębnie) – 640 zł
– doposażenie KGW/świetlicy – 4 000 zł
– doposażenie OSP – 4 000 zł
– zwiększenie środków na zadanie Organizacja imprez kulturalnych… – o 21,81 zł (co nam da łącznie kwotę 432,04 zł w tym zadaniu)

Close Menu