Strona sołecka

Zebranie organizacyjne Koła Gospodyń Wiejskich

Zapraszamy serdecznie mieszkanki Sołectwa Skłudzewo na zebranie organizacyjne Koła Gospodyń Wiejskich.
Spotkanie odbędzie się we wtorek (12 września) o godzinie 16:00 w Świetlicy. Na zebraniu przeprowadzone będą wybory Przewodniczącej KGW. Przy okazji zapraszamy nowe Panie, które zechciałby czynnie włączyć się w działalność Koła.

Close Menu