Strona sołecka
Zebranie mieszkańców sołectwa Skłudzewo – 2021 r

Zebranie mieszkańców sołectwa Skłudzewo – 2021 r

Niniejszym zwołuję zebranie mieszkańców sołectwa Skłudzewo, na dzień 8 września 2021 roku (środa), o godz. 19:00.

Zebranie odbędzie się w świetlicy przy remizie OSP Skłudzewo.

Tematem zebrania wiejskiego będzie ustalenie celów na które zostaną przeznaczone środki finansowe z funduszu sołeckiego na rok 2022.

Na spotkaniu Urząd Gminy będzie reprezentowany przez pana Krzysztofa Raka.

Close Menu