Strona sołecka
Wycinka drzew wzdłuż drogi Skłudzewo – Toporzysko

Wycinka drzew wzdłuż drogi Skłudzewo – Toporzysko

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje, że dnia 12 lipca 2022 r. (tj. wtorek) na terenach leśnictwa Wałdowo przebiegających wzdłuż drogi gminnej Skłudzewo – Toporzysko (nr 100127C) na odcinku od drogi powiatowej nr 2002C (od posesji Skłudzewo 42) w kierunku Toporzyska, zostanie przeprowadzenia wycinka drzew, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz ich mienia.

W związku z wykonywanymi pracami tego dnia mogą pojawić się okresowe utrudnienia w ruchu drogowym na wskazanym odcinku. Zabezpieczenie ruchu drogowego będą wykonywać pracownicy Straży Leśnej Nadleśnictwa Toruń. Prace nadzorował będzie leśniczy leśnictwa Wałdowo, Pan Sylwester Nowak.

Mapa poglądowa utrudnień drogowych
Mapa poglądowa utrudnień drogowych

Źródło: https://www.zlawies.pl/8920,wszystkie-aktualnosci?tresc=58286

Close Menu