Strona sołecka

Wyniki wyborów sołeckich

Wybór25 marca 2015 r. odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Skłudzewo.

Wyniki

Sołtys: Kukowski Kazimierz

Rada Sołecka:
Konieczka Jacek
Pokrywczyński Jarosław
Zawada Krzysztof

Close Menu