Strona sołecka

Wnioski suszowe

Referat rolnictwa przy UG Zławieś Wielka informuje, że wnioski suszowe będą wydawane od poniedziałku (29 lipca).

Wnioski dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej – pokój nr 3.

Wzory będzie można pobrać także na stronie internetowej www.zlawies.pl i www.bip.zlawies.pl.

Wnioski przyjmowane będą do dnia 13 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie o stratach z powodu suszy
Close Menu