Strona sołecka
Uroczystość w Skłudzewie ku pamięci bł. ks. Stefana Frelichowskiego i ofiar II wojny światowej

Uroczystość w Skłudzewie ku pamięci bł. ks. Stefana Frelichowskiego i ofiar II wojny światowej

W niedzielę, 22 października 2023 r, mieszkańcy Skłudzewa oraz liczni goście uczestniczyli w wyjątkowej uroczystości ku pamięci bł. ks. Stefana Frelichowskiego i ofiar II wojny światowej.

Wydarzenie rozpoczęło się przy pomniku upamiętniającym mieszkańców Skłudzewa zamordowanych przez nazistów na początku wojny. Przed memoriałem, stanęła warta honorowa złożona z harcerzy z 30 Szczepu Harcerskiego w Złejwsi Wielkiej oraz druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej Skłudzewo. To właśnie młodzież i społeczność lokalna angażują się aktywnie w zachowanie pamięci o tych tragicznych wydarzeniach.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz, w tym Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Jan Surdyka, Wójt Gminy Zławieś Wielka, Krzysztof Rak, Zastępca Wójta Gminy Zławieś Wielka, Edyta Zakrzewska, radna powiatu toruńskiego. Pan Marszałek złożył wieniec pod pomnikiem, oddając hołd mieszkańcom Skłudzewa. Również Marcin Swaczyna, prezes stowarzyszenia Nowa Perspektywa dla gminy Zławieś Wielka, składając wieniec, uczcił pamięć ofiar. Biskup Wiesław Śmigiel inaugurując rozpoczęcie uroczystości poprowadził modlitwę za ofiary mordu. Następnie wszyscy zgromadzeni przeszli do kaplicy, mieszczącej się w pałacyku.

Głównym punktem uroczystości była Eucharystia, podczas której nastąpiło uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionego ks. Stefana Frelichowskiego. Msza była koncelebrowana między innymi przez biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla, proboszczów dekanatu bierzgłowskiego oraz duchownych będących gośćmi Fundacji Piękniejszego Świata.

Po mszy, w piwnicach pałacyku, odbyła się wystawa sztuki, poświęcona pamięci ofiar niemieckiego nazizmu. To wyjątkowa okazja, aby przez pryzmat dzieł artystycznych oddać hołd tym, którzy stracili życie podczas wojny.

Po wystawie oficjalni goście, sponsorzy, współpracownicy Fundacji Piękniejszego Świata oraz przedstawiciele władz i duchowieństwo zostali zaproszeni na obiad przez Państwa Danutę Sowińską – Warmbier i Leszka Warmbiera, którzy prowadzą Fundację Piękniejszego Świata w Skłudzewie. Była to okazja do wzmacniania więzi i rozmów na temat dalszych działań na rzecz fundacji i społeczności lokalnej.

Uroczystość w Skłudzewie była ważnym wydarzeniem upamiętniającym ofiary wojny oraz wprowadzającej ducha ks. Stefana Frelichowskiego do serc i modlitw mieszkańców. To także moment refleksji nad historią i nadzieją na lepszą przyszłość.

Close Menu