Strona sołecka

Uchwalony Fundusz sołecki na rok 2021

W dniu 2.09.2020 roku odbyło się zebranie wiejskie w celu uchwalenia nowego funduszu oraz przesunięcia środków w funduszu bieżącym.

Głosami obecnych mieszkańców:

Uchwalony został fundusz sołecki na rok 2021 (w kwocie 26 461 zł), obejmując zadania:

 • Serwis klimatyzacji – 615 zł
 • Bieżące remonty – 1546,06 zł
 • Kontynuacja inwestycji oświetleniowej (punk oświetleniowy w dolnym Skłudzewie na drodze do Złejwsi Małej) – 5 200 zł
 • Dofinansowanie wyposażenia świetlicy (w dyspozycji KGW) – 5 500 zł
 • Doposażenie OSP Skłudzewo (ubrania ochronne nomex) – w kwocie 10 000 zł (w dwóch odrębnych głosowaniach, zwiększona pula po odrzuceniu innego wniosku)
 • Impreza sołecka z animacją dla dzieci – 2 100 zł
 • Remont pompy oraz zagospodarowanie terenu wokół – 1 500 zł

Odrzucone zostały:

 • Wniosek mieszkańców na montaż progów zwalniających
 • Wniosek sołtysa na organizację warsztatów dla dzieci

Uchwalone zostało przesunięcie środków w ramach funduszu na rok bieżący:

 • Z zadania „Organizacja zawodów sportowych dla dzieci…” (zadanie wspólne z innymi sołectwami) w kwocie 400 zł do zadania „Wyposażenie świetlicy wiejskiej”.
 • Z zadania „Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa” (które nie odbyły się z powodu obostrzeń sanitarnych) – kwotę 7 000 zł do zadania „Remont świetlicy wiejskiej”. Z środków tych ma być m.in.: pomalowana elewacja świetlicy, naprawiona podbitka, oblachowane belki dachowe oraz wykonane naprawy bieżące raz uchybienia wskazane w ostatnich kontrolach.
Close Menu