Strona sołecka
Światowy Dzień Marszu

Światowy Dzień Marszu

Fundacja „Leśna Droga” organizuje cyklicznie  imprezę plenerową  propagującą uprawianie Nordic Walking i inne formy aktywności ruchowej.

W tym roku 2 października będzie to VIII edycja spotkania sportowo-rekreacyjnego organizowanego z okazji obchodów Światowego Dnia Marszu. Oprócz propagowania aktywnych form spędzania czasu wolnego, oraz wypracowywania nawyków zdrowego trybu życia także /  kolejnym edycjom wydarzenia/ przyświeca propagowanie integracji międzypokoleniowej i wiążącej się z różnym stopniem sprawności. Dlatego  chcielibyśmy aby uczestnikami byli przedstawiciele różnych grup wiekowych, seniorzy, osoby niepełnosprawne, mieszkańcy domów opieki społecznej itd. Impreza odbędzie się na trasach leśnych pomiędzy Barbarką – Gutowem (gm. Zławieś Wielka).

Zapraszamy na trasę chodzenia z kijkami, rowerową i do wspólnej zabawy. Imprezę rozpoczynamy zawsze ok. godz. 11-tej kończymy ok. godz.: 15:30.

Prosimy o zaplanowanie tego dnia na uczestnictwo w imprezie.

Kontakt:

e-mail: [email protected]

tel.: 509 532 242

Sportowe Pozdrowienie

Maria Moulis

Mapa dojazdu
Zaproszenie
Close Menu