Strona sołecka

Sprawozdanie z zebrania sołeckiego

W dniu 2.09.2015r. odbyło się zebranie mieszkańców Sołectwa Skłudzewo. Na zebraniu jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, podjęto decyzję podziału Funduszu Sołeckiego na rok 2016, w kwocie 15 500 zł, na następujące cele:
1) 2 500 zł do dyspozycji OSP Skłudzewo na zakup celowy garażu blaszanego
2) 3 500 zł do dyspozycji KGW Skłudzewo na zakup celowy wyposażenia kuchni i wynajmowanych pomieszczeń
3) 3 500 zł na cykliczne imprezy Sołeckie
4) 6 000 zł na siłownię

Ponadto na zebraniu została poruszana sprawa dzierżawy stawu. Przedstawiciele Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie przedstawili dokumentację techniczną oraz dokumenty potwierdzające zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu, sygnowane przez konserwatora zabytków, pracowników Urzędu Gminy oraz poprzedniego Wójta. Na podstawie powyższych prawomocnych decyzji, obecny Wójt zawarł z Fundacją umowę dzierżawy terenu w celu umożliwienia przeprowadzenia przewidzianych inwestycji.

Close Menu