Strona sołecka

Podatek rolny

Zbliża się termin płatności drugiej raty podatku

(od nieruchomości, rolnego, leśnego i czynszu dzierżawnego).
Wpłaty będę przyjmował pod adresem domowym w terminach:

  • 14 maja (czwartek) 11:00 -18:00
  • 15 maja (piątek) 11:00 -18:00

(lub w wyjątkowych sytuacjach w terminie umówionym indywidualnie, nie później niż w niedzielę 17 maja).

Przypominam, że istnieje możliwość wpłaty należności na INDYWIDUALNE konto bankowe podane w decyzji podatkowej.

UWAGA! Nie ma możliwości osobistej wpłaty gotówką w Banku w Złejwsi Wielkiej ani kartą w Urzędzie Gminy.

Sołtys Sołectwa Skłudzewo
(-) Jarosław Pokrywczyński

Close Menu