Strona sołecka

Lokalna Strategia Rozwoju – spotkanie informacyjne

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” kontynuuje prace nad nową lokalną strategią rozwoju obszaru gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo królewskie, Unisław oraz Zławieś Wielka.

Strategia jest opracowywana w sposób partycypacyjny, czyli z szerokim zaangażowaniem mieszkańców w ramach tzw. RLKS – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
W ramach planowanej strategii na lata 2016-2023 LGD będzie dysponowała środkami na rozwój społeczny i gospodarczy obszaru m.in. dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dofinansowanie do rozwoju mikro i małych firm oraz przetwórstwa, rewitalizację przestrzeni publicznej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Zławieś Wielka do włączania się w proces przygotowywania strategii poprzez udział w badaniach ankietowych oraz spotkaniach organizowanych w poszczególnych gminach.

CZAS I MIEJSCE SPOTKANIA:
26.08.2015 GODZ: 9.00-12.00
BUDYNEK GOPS W ZŁEJWSI WIELKIEJ, ul. Słoneczna 28

Więcej szczegółów na stronie Urzędu Gminy Zławieś Wielka:
http://www.zlawies.pl/8633,aktualnosci.html?tresc=54339

Close Menu