Strona sołecka
Informacja o pracy Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej od dnia 24.01.2022 r.

Informacja o pracy Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej od dnia 24.01.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że od 24.01.2022 roku bezpośrednia obsługa klientów w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej zostaje zawieszona do odwołania. Oznacza to, że sprawy urzędowe będą załatwiane telefonicznie, elektronicznie lub przez platformę ePUAP.

Wyjątek stanowią zgłoszenia zgonów, które będą załatwiane po uprzednim kontakcie z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego pod numerem telefonu 56 674 13 51 lub 531 083 335

Pozostałe sprawy załatwiane będą na podstawie wniosku, złożonego pocztą tradycyjną lub elektroniczną (Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka,  [email protected]).

Adres skrytki ESP: /w11bvlm80l/SkrytkaESP

Jeśli chcecie Państwo uzyskać informacje jak załatwić sprawę lub dowiedzieć się na jakim etapie jest załatwiana sprawa, zadzwońcie na numer telefonu centrali naszego Urzędu 56 674 13 11 lub napiszcie na adres: [email protected] 

W sprawach dotyczących:

  • ewidencji ludności i dowodów osobistych, z zakresu działalności Urzędu Stanu Cywilnego – kontakt pod numerem telefonu 56 674 13 50 lub 56 674 13 51;
  • działalności gospodarczej – kontakt pod numerem telefonu 56 674 13 16;
  • odpady komunalne – kontakt pod numerem telefonu 56 674 13 13.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobiste wizyty w Urzędzie możliwe są po uprzednim umówieniu się
w godzinach 8:00 – 13:00.

Godziny pracy Urzędu Gminy Zławieś Wielka, w których można kontaktować się z pracownikami telefonicznie:

  • 7:00 – 15:15 – poniedziałki, środki i czwartki
  • 8:00 – 16:15 – wtorki
  • 7:00 – 14:00 – piątki

Wszelkie opłaty, w tym za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatek od nieruchomości, prosimy uiszczać przelewem na indywidualne rachunki bankowe przez Internet, aby unikać wizyt w bankach

Mamy świadomość, że zmiany w funkcjonowaniu Urzędu mogą stanowić pewną niedogodność, jednak robimy to w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców naszej gminy.

Numer telefonu do Urzędu Gminy: centrala telefoniczna 56 674 13 11;
adres e-mail: [email protected]

Numery kont bankowych: TUTAJ

Kontakty do poszczególnych wydziałów Urzędu Gminy: TUTAJ

Źródło

Close Menu