Strona sołecka

2019/2020 – Ceny za wodę i odprowadzanie ścieków

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z decyzją nr GD.RET.070/249/D/2018.KP z dnia 21.05.2018r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie od dnia 11 czerwca 2019 r. do dnia 10 czerwca 2020 r. cena za m³ wody pozostaje na poziomie z roku 2018/2019 i wynosić będzie 3,22 zł brutto, natomiast cena za m³ ścieków ulega zmianie.

Szczegółowy cennik pod linkiem: https://www.zlawies.pl/8555,oplaty?tresc=56563

Close Menu