Strona sołecka

Wyniki wyborów

10 marca 2011 r. odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Skłudzewo. Wyniki Sołtys: Kukowski Kazimierz Rada Sołecka: Kisielewska Dorota Kozak Jarosław Pokrywczyński Jarosław Sikorski Jan Ścieżyński Sławomir Wszystkim…

Close Menu