Strona sołecka

Zebranie wiejskie

2 sierpnia 2019 roku (piątek), o godz. 20:00 odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Skłudzewo.

Miejsce: świetlica przy remizie OSP Skłudzewo.

Tematem zebrania wiejskiego będzie sprawa ustalenia i uchwalenia wniosku o przesunięcie na inny cel środków finansowych z funduszu sołeckiego na rok 2019.

Na zebraniu zostaną omówione także:
– sprawy związane z witaczem i wieńcem dożynkowym,
– kandydatury rolników do wyróżnienia,
– prośba rady rodziców ze Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej,
– nowe zasady uchwalania funduszu sołeckiego na rok 2020.

zawiadomienie o zebraniu
Close Menu