Strona sołecka

Zebranie wiejskie

23 sierpnia (piątek) o godz. 17:00 w Świetlicy w Skłudzewie odbędzie się zebranie w celu uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2020.

Wnioski mieszkańców powinny zawierać szacowany kosztorys zadania oraz listę z podpisami 15 osób wspierających wniosek. 

Proszę mieszkańców o liczny udział. Wszyscy możemy decydować o zagospodarowaniu środków z funduszu sołeckiego.

Zebranie wiejskie - zawiadomienie
Close Menu