Strona sołecka

Ogłoszenie Wójta Gminy Zławieś Wielka

W związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusa Wójt Gminy Zławieś Wielka apeluje do mieszkańców o ograniczenie załatwiania spraw administracyjnych bezpośrednio w siedzibie urzędu. W celu zminimalizowania ryzyka prosimy kontaktować się z pracownikami urzędu mailowo i telefonicznie.
Kontakt do pracowników urzędu: http://bip.zlawies.pl/informator-urzedowy/
Zgodnie z Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na terenie całego kraju zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Na chwilę obecną na terenie województwa kujawsko – pomorskiego nie zdiagnozowano przypadków zarażenia wirusem, jednakże podejmujemy działania zachowawcze. W Polsce na dzień 12.03.2020 r. zdiagnozowanych zostało 44 przypadków. Prosimy o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
https://www.gov.pl/web/koronawirus
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy do mieszkańców Gminy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.
Każdy, kto zaobserwował u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, powinien natychmiast powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału zakaźnego szpitala:
• Województwo kujawsko-pomorskie
1. Bydgoszcz, Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, ul. Św. Floriana 12
2. Toruń, Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. Krasińskiego 4/4a
3. Świecie, NZOZ „Nowy Szpital Sp. Z o.o.” Prowadzony przez Nowy Szpital Sp. Z o.o., ul. Wojska Polskiego 126
800 190 590 – numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem
UWAGA: osoby podejrzewające zarażenie nie powinny zgłaszać się same do przychodni POZ ani iść do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia. Jeden chory pacjent może być źródłem zakażenia wszystkich osób w poczekalni.

Close Menu