Strona sołecka

1 rata podatku – 2020

Zbliża się termin płatności pierwszej raty podatku
(od nieruchomości, rolnego, leśnego i czynszu dzierżawnego).

Wpłaty będę przyjmował pod adresem domowym
w terminach:

12 marca (czwartek) 1100-1800
13 marca (piątek) 1100-1800
16 marca (poniedziałek) 1100-1800
(lub w wyjątkowych sytuacjach w terminie umówionym indywidualnie).

Przypominam, że istnieje możliwość wpłaty należności na konto bankowe podane w decyzji podatkowej.

UWAGA! Od tego roku dla każdego podatnika został utworzony indywidualny numer konta bankowego służący do dokonywania wpłat!

Sołtys Sołectwa Skłudzewo
(-) Jarosław Pokrywczyński
Skłudzewo 11
Tel.: 533 308 497

Close Menu