Strona sołecka

Informacja w sprawie załatwiania spraw urzędowych w GOPS Zławieś Wielka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej z uwagi na  zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Co V-2 zwraca się z prośbą o  rozważenie możliwości załatwiania spraw urzędowych w formie  elektronicznej lub telefonicznie, a tym samym ograniczenie osobistych  wizyt w Ośrodku.

Kontakt telefoniczny:  56 674-39-66, e-mail: [email protected]

Przypominamy  również, by oczekując na spotkanie z pracownikiem, ze względu na własne  bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans i odległość.

                                                           Kierownik GOPS w Złejwsi Wielkiej

                                                                       Aldona Michalska

Źródło: https://www.zlawies.pl/8547,aktualnosci?tresc=56931

Close Menu