Strona sołecka

Zebranie wiejskie

4 października 2019 roku (piątek), o godz. 18:00 odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Skłudzewo.

Miejsce: świetlica przy remizie OSP Skłudzewo.

Tematem zebrania wiejskiego będzie sprawa ustalenia i uchwalenia wniosku o przesunięcie na inny cel środków finansowych z funduszu sołeckiego na rok 2019. (Z organizacji imprez dla mieszkańców sołectwa na wyposażenie świetlicy.)

Na zebraniu zostaną omówione także:
– wstępne terminy imprez w roku 2020,
– terminarz prac przy wieńcu i witaczu w roku 2020,
– wolne wnioski mieszkańców.

Close Menu