Strona sołecka

4 rata podatku

Zbliża się termin płatności czwartej raty Podatku
(od nieruchomości, rolnego, leśnego i czynszu dzierżawnego).

Wpłaty będę przyjmował w dniach:
w dniach 13-15 listopada (środa-piątek) w godzinach 1100-1800
(lub w wyjątkowych sytuacjach w terminie umówionym indywidualnie).

Przypominam, że istnieje możliwość wpłaty należności na konto bankowe podane w decyzji podatkowej.

Sołtys Sołectwa Skłudzewo
(-) Jarosław Pokrywczyński
Skłudzewo 11
Tel.: 533 308 497

Close Menu