Strona sołecka

Wyniki wyborów

10 marca 2011 r. odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Skłudzewo.

Wyniki

Sołtys: Kukowski Kazimierz

Rada Sołecka:
Kisielewska Dorota
Kozak Jarosław
Pokrywczyński Jarosław
Sikorski Jan
Ścieżyński Sławomir

Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy dla lokalnej społeczności.

Close Menu