Strona sołecka
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Wnioski można składać:
elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (jako załącznik do pisma ogólnego skierowany do Urzędu Gminy) – od 17.08.2022 r. do 30 listopada 2022 r.
tradycyjnie (papierowo) – od 17.08.2022 r. do 30 listopada 2022 r. (pokój nr 18, I piętro ) w godzinach pracy urzędu.

Prosimy o prawidłowe i uważne wypełnienie druku wniosku, w tym o wpisanie w druk wniosku adresu poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres e-mail będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego.
Wniosek do pobrania na stronie UG.

Close Menu